Oslnivá Eurydika v Národním divadle Praha

ERSTAUNLICHE EURYDIKA IN NATIONALTHEATER, PRAG | DAZZLINGLY EURYDIKA IN THE NATONAL THEATRE

"Pěvecky výbornými ve všech polohách a zároveň herecky výraznými byli ... sopranistka Lenka Pavlovič (Eurydika), tenorista Richard Samek (Orfeus)" 

(10.07. 2017, Operaplus.cz; Stanislav Vaněk)

Arsena ve Slezském divadle

ARSENA IN SCHLESISCHES THEATER | ARSENA IN THE SILESIAN THEATRE

"V roli ... Arseny se představila letošní držitelka Ceny Thálie, sopranistka Lenka Pavlovič. Její příjemně hebký soprán nepostrádal precizní artikulační schopnosti a příjemně nasládlou barvu, půvabná zpěvačka by si příště mohla jen pohlídat nehezké krácení slabičných délek typu „lasku mou“. Podstatnější však bylo, že její komediální talent a pohybové schopnosti jsou vynikající úrovně..."

(26.06.2017; Ostravan.cz; Milan Bátor)

************

"Jednoznačně nejpřesnější po artikulační stránce byla bezpochyby sopranistka Lenka Pavlovič, čerstvá držitelka Ceny Thálie, v roli Županovy dcery Arseny. Lenka Pavlovič předvedla vedle pěveckého výkonu také svůj komediální talent a pohybové schopnosti."

(26.06. 2017, Operaplus.cz; Markéta Myšková)

Madama Butterfly ve Státní Opeře Praha

MADAMA BUTTERFLY IN STAATSOPER PRAG | MADAMA BUTTERFLY IN THE STATE OPERA IN PRAGUE

"Dobře zazpívaná byla také ... Pinkertonova americká manželka Kate v podání Lenky Pavlovičové."

„GUT GESUNGEN WAR AUCH ... DIE AMERIKANISCHE BRAUT KATE IN DER LEISTUNG VON LENKA PAVLOVIC.“

(11.02.2016; ČT 24)

Čarostřelec v Plzni

DER FREISCHÜTZ IN J. K. TYL THEATRE PILSEN

 

"Anička sopranistky Lenky Pavlovič byla stylová, pohyblivá v pěveckém projevu i v gestu, nejvíce imponovala přirozenou lehkostí, hravostí v Allegru árie Trübe Augen Liebchen taugen einem holden Bräutchen nicht, kde obtížné skoky na vysoká bé působily technicky jistě."

"DIE ÄNNCHEN MIT LENKA PAVLOVIC WAR STILVOLL, SOWOHL GESANGLICH ALS AUCH IN DER GESTE BEWEGLICH, AM MEISTEN HAT SIE DURCH IHRE NATÜRLICHE LEICHTIGKEIT, VERSPIELTHEIT IN ALLEGRO DER ARIE "TRÜBE AUGEN, LIEBCHEN TAUGEN, EINEM HOLDEN BRÄUTCHEN NICHT"IMPONIERT , WO HABEN DIE SCHWIERIGE SPRÜNGE AUF HOHEN BÉS TECHNISCH SICHER GEWIRKT."

Hortensie z Plesu v opeře

HORTENSE VOM OPERNBALL | HORTENSE FROM THE OPERA BALL

 

...První premiéra představila vyvážené obsazení, v němž excelovali zejména Martina Šnytová, Lenka Pavlovič, Libor Olma a Josef Moravec...Znamenité byly herecké výkony Libora Olmy, Josefa Moravce, Martiny Šnytové a Lenky Pavlovič. V roli služky excelovala Lenka Pavlovič, která se stala dobrým duchem celé operety: je to postava nepostradatelná ve své dynamice, spontaneitě a šibalství. Pěvecky si nejlépe vedly vynikající Martina Šnytová a Lenka Pavlovič."

„…DIE ERSTE PREMIERE HAT EINE AUSGEGLICHENE BESETZUNG ANGEBOTEN, IN DER HABEN NAMENTLICH MARTINA ŠNYTOVÁ, LENKA PAVLOVIC, LIBOR OLMA UND JOSEF MORAVEC EXZELLIERT. IN DER ROLLE DES DIENSTMÄDCHENS HAT LENKA PAVLOVIC GEGLÄNZT, DIE EINES GUTEN GEISTES DER GANZE OPERETTE GEWORDEN IST: ES IST EINE FIGUR, DIE MIT IHRE DYNAMIK, SPONTANITÄT UND SCHELMEREI UNENTBEHRLICH IST. GESANGLICH STANDEN SICH AM BESTEN AUSGEZEICHNETE MARTINA ŠNYTOVÁ UND LENKA PAVLOVIC."

(18.12.2015; Milan Bátor; ostravan.cz)

Nápoj lásky v Kirchstetten

DER LIEBESTRANK IN KIRCHSTETTEN | L ´ELISIR D ´AMORE IN KIRCHSTETTEN

 

"Postava Giannetty v této režii působila jako spiritus rector děje. Je obdivuhodné, co všechno z postavy, u nás tak nevýrazné, mladá sopranistka pražské Státní opery Lenka Pavlovič, pěvecky i herecky vytěžila. Společnou souhrou s ostatními dosáhla především znamenité zábavy a zabezpečila i vedení sboru."

"ZUM SPIRTUS RECTOR DES GESCHEHENS WURDE DIE FIGUR DER GIANETTA IN DIESER REGIE UND ES IST BEWUNDERNSWERT, WAS LENKA PAVLOVIC, DIE JUNGE SOPRANISTIN DER PRAGER STAATSOPER AUS DER BEI UNS SO UNAUFFÄLLIGEN FIGUR GESANGLICH UND DARSTELLERISCH ALLES HERAUSHOLTE UND VOR ALLEM AUCH DAS ZUSAMMENSPIEL MIT ALLEN ANDEREN ZU EINER KÖSTLICHEN UNTERHALTUNG MACHTE UND EBENSO DIE FÜHRUNG DES CHORS SICHERTE."

(Der neue Merker, 01.08. 2015, Peter Skorepa)

************

"Ideálně obsazena byla také Giannetta, Lenka Pavlovič, která na mě udělala skutečný dojem minulý rok jako Zerlina. Je to rozená komička disponující krásným hlasovým materiálem, který při této produkci vložila zcela do služeb ansámblu. A přesto bylo i v ansámblových číslech (které, podle mě, patřili k těm hudebně nejlepším) přesně slyšet, jakým krásným sopránem vládne. Csaba Némedi značně využil potenciál této nadané pěvkyně-herečky tím, že nechal Giannettu, aby se opakovaně stala mazaným katalyzátorem děje."

"IDEAL BESETZT AUCH DIE GIANETTA MIT LENKA PAVLOVIC, DIE MIR LETZTES JAHR ALS ZERLINA SO EINDRUCK GEMACHT HATTE. SIE IST EINE GEBORENE KOMÖDIANTIN UND VERFÜGT ÜBER EIN SEHR SCHÖNES STIMMMATERIAL, WELCHES SIE IN DIESER PRODUKTION GANZ IN DEN DIENST DES ENSEMBLES STELLT. TROTZDEM WAR EBEN AUCH IN DEN ENSEMBLES (DIE FÜR MICH MUSIKALISCH ZUM BESTEN GEHÖRTEN) ZU HÖREN, ÜBER WELCH SCHÖNEN SOPRAN SIE VERFÜGT. CSABA NÉMEDI HAT DAS POTENZIAL DIESER BEGABTEN SÄNGER-DARSTELLERIN ZIEMLICH AUSGENÜTZT, INDEM ER GIANETTA IMMER WIEDER PFIFFIGEN KATALYSATOR DER HANDLUNG SPIELEN LÄSST."

(Facebook - Hintermayer MUSIK, 02.08. 2015, A. Zumoberhaus)

************

„Naštěstí tam byla, po lásce stále toužící Giannetta, kterou ztvárnila vynikající, herecky nadaná a mimořádně hezká Lenka Pavlovič, do které jste se prostě museli zamilovat. (Něco takového se mi stalo zatím jen při začínající Marii Zempléni).“

"ZUM GLÜCK WAR DA, NACH LIEBE IMMER TRACHTENDE GIANNETTA, DIE HAT AUSGEZEICHNETE, SPIELERISCH BEGABTE UND AUßERGEWÖHNLICH SCHÖNE LENKA PAVLOVIC , IN DER MUSSTE MAN EINFACH VERLIEBEN. (SO ETWAS IST MIR INZWISCHEN NUR BEI DER BEGINNENDER MÁRIA ZEMPLÉNI GESCHEHEN.)"

(www.momus.hu, 07.08. 2015)

Čardášová princezna v Plzni

DIE CSARDÁSFÜRSTIN IN PILSEN | THE GYPSY PRINCESS IN PILSEN

 

...Komtesu Stázi ztvárnila jevištně sympaticky přirozená a půvabná Lenka Pavlovič"...

...DER KOMTESSE STASI HAT NATURSYMPATISCHE UND ANMUTSVOLLE LENKA PAVLOVIC DARGESTELLT...

(Opera plus, 23.04. 2015 , Jiří Fuchs)

Kouzelná flétna ve Stavovském divadle v Praze

DIE ZAUBERFLÖTE IN STÄNDETHEATER PRAG / THE MAGIC FLUTE IN THE ESTATES THEATRE PRAGUE

 

...Papageno a Papagena – víc mne oslovily výkony Jiřího Brücklera a Lenky Pavlovič na druhé premiéře...

…PAPAGENO UND PAPAGENA – MEHR HAT MIR DIE LEISTUNGEN VON JIRÍ BRÜCKLER UND LENKA PAVLOVIC AUS DER ZWEITE PREMIERE ANGESPROCHEN…​

(Opera plus, 08.02. 2015 , Olga Janáčková)

Zerlina v Mozartově Donu Giovannim

ZERLINA IN MOZART ´ S DON GIOVANNI IN KLASSIK FESTIVAL SCHLOSS KIRCHSTETTEN

 

„Napjatě jsem očekávala mladou sopranistku Lenku Pavlovič, která musela/mohla v poměrně krátkém čase zaskočit. A nebyla jsem zklamaná: velmi mladá zpěvačka se představila čarokrásným hlasem, spojeným s velmi dobrou technikou a tím pádem i radostnou hrou a velkým jevištním talentem. Radost vidět a slyšet. Že je mladá pěvkyně obdařena také krásou – s tím už nic nenadělá. A roli to neuškodilo. A jak jsem četla v jedné kritice o „nadšené, naivní Zerlině“: tato Zerlina byla vším možným, jen ne naivní; byla velice mazaná a měla za ušima – a naprosto grandiózní; tak jako práce režiséra na roli, tak i její ztvárnění skrze zpěvačku.“

"ABSOLUT GESPANNT WAR ICH AUF DIE JUNGE SOPRANISTIN LENKA PAVLOVIC, DIE RELATIV KURZFRISTIG EINSPRINGEN MUSSTE/DURFTE. UND ICH WURDE NICHT ENTTÄUSCHT: DIE SEHR JUNGE SÄNGERIN BRINGT EINE WUNDERSCHÖNE STIMME, GEPAART MIT SEHR GUTER TECHNIK UND DERMASSEN GROSSER SPIELFREUDE UND MIT SO GROSSEM TALENT AUF DIE BÜHNE! EINE FREUDE FÜR OHR UND AUGE. DASS DIE JUNGE SÄNGERIN AUCH NOCH MIT SCHÖNHEIT GESEGNET IST – DA KANN SIE NICHTS DAFÜR. ABER DER ROLLE HAT ES NICHT GESCHADET. UND WENN ICH IN EINER KRITIK GELESEN HABE „ENTZÜCKENDE, NAIVE ZERLINA“: DIESE ZERLINA WAR ALLES ANDERE ALS NAIV; DIE HATTE ES FAUSTDICK HINTER DEN OHREN – GANZ GRANDIOS; SOWOHL DIE ARBEIT DES REGISSEURS AN DER ROLLE ALS AUCH DIE UMSETZUNG DURCH DIE SÄNGERIN."

(Facebook - Hintermayer MUSIK, 17.08. 2014, A. Zumoberhaus)

************

"...Divák si bezprostředně vychutnává vynikající hlasový projev Zerliny a spolu s vnějšími přívlastky její představitelky pochopí Giovanniho „Fall in Love“. Svým výkonem se mladá Češka Lenka Pavlovič prozpívala nejen k srdcím diváků, ale také k srdci Thomase Weinhappela, okouzlujícího hravého a pěkného Giovanniho s mužným, zrnitým barytonem. Oba dva se odevzdávali hře srdcí, nebo lépe řečeno náklonnosti: ona, aby neztratila rovnováhu mezi náklonností k Masettovi a okatým zájmem o sexuální dobrodružství a on, aby své nevěrnické pletky udržel v napětí...“

"DA HAT MAN DAS VERGNÜGEN, DIE AUSGEZEICHNETE TONPRODUKTION EINER ZERLINA AUCH EINMAL UNMITTELBAR NEBEN SICH GENIEßEN UND ZUSAMMEN MIT DEN ÄUßERLICHEN ATTRIBUTEN DER DARSTELLERIN DEN “FALL IN LOVE” GIOVANNIS VERSTEHEN ZU KÖNNEN. MIT IHRER LEISTUNG SANG SICH DIE JUNGE TSCHECHIN LENKA PAVLOVIC SOFORT IN DIE HERZEN DER ZUSCHAUER, ABER AUCH INS HERZ VON THOMAS WEINHAPPEL."

(Der neue Merker, 02.08. 2014, Peter Skorepa)

************

"Postavu Zerliny zpívala okouzlující Lenka Pavlovič. Na jevišti je to půvabný zjev. Místy si užívá roli komediantky a jindy zase jedinečně ztvárňuje prostinké děvče. Její soprán krásně zní a ve výškách se nádherně otevírá. V tu chvíli operní divák pochopí, že tolikrát slyší hvězdy sopránového oboru, které trpí ve vysoké poloze, avšak naše Zerlina do této kategorie nepatří. Ještěže jsem měl to štěstí ji vidět a slyšet, téměř se tak nestalo."

"DIE ROLLE DER ZERLINA HAT DIE BEZAUBERNDE LENKA PAVLOVIC GESUNGEN. AUF DER BÜHNE EINE ANMUTIGE ERSCHEINUNG. EINMAL GENIEßT DIE ROLLE DER KOMÖDIANTIN UND EIN ANDERES MAL EINZIGARTIG DARSTELLT EIN SCHLICHTES MÄDCHEN. IHR SOPRAN KLINGT SCHÖN UND IN DEN HÖHEN SICH HERRLICH ÖFFNET. IN DEM MOMENT EIN OPER-ZUSCHAUER BEGREIFT, DASS SO VIELMALS HÖRT DIE STARS DES SOPRANFACHS, DIE IN DER HOCHLAGE LEIDEN, JEDOCH ZU DIESER KATEGORIE UNSERE ZERLINA NICHT ANGEHÖRT. ZUM GLÜCK KÖNNTE ICH SIE SEHEN UND HÖREN, ES GESCHAH FAST NICHT.​"

(www.momus.hu, 08.08. 2014)

************

...DIE ZERLINA KOMMT AUS TSCHECHIEN, GENAUER: AUS BUDWEIS: LENKA PAVLOVIC IST EINE SEHR EROTISCHE "BRAUT, DIE SICH NICHT TRAUT"...

(Der neue Merker, 08+09/2014, Peter Dusek)

Rusalka v Divadle F. X. Šaldy v Libereci

RUSALKA IN F. X. ŠALDA THEATER IN LIBEREC / RUSALKA IN F. X. ŠALDA THEATRE IN LIBEREC

 

...Oldřich Kříž zvolil pro Hajného tradiční hlasové a herecké prostředky, s nimiž kontrastovala pěvecká svěžest Kuchtíka v podání Lenky Pavlovič...

"OLDRICH KRÍŽ WANDTE FÜR DIE ROLLE DES JÄGERS HERKÖMMLICHE STIMMLICHE UND SCHAUSPIELERISCHE MITTEL AN UND BILDETE DAMIT EINEN GELUNGENEN KONTRAST ZUR GESANGLICHEN FRISCHE DES KÜCHENJUNGEN IN DER DARBIETUNG LENKA PAVLOVIC."

(Opera plus, 03.12. 2013 , Oľga Janáčková)

ALL RIGHTS RESERVED, 2020

LP

LENKA PAVLOVIČ